Đào tạo theo từng module

Đào tạo theo từng module

Nội dung khóa học FBA chuyên nghiệp

Module 1
Hướng dẫn tạo tài khoản Amazon Seller – Các chính sách, quy định của Amazon mà người bán và người mua cần hiểu rõ.
Module 2
Lựa chọn sản phẩm tỉ lệ Win cao.
Module 3
Tìm nhà cung cấp tốt ở Việt Nam và trên thế giới.
Module 4
List sản phẩm đúng cách, đóng gói và vận chuyển đúng cách để tối ưu phí ship và phí FBA.
Module 5
Tối ưu hóa listing giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi.
Module 6
Các chiến dịch Marketing để ra mắt sản phẩm mới thành công.
Module 7
Tối ưu hóa PPC đúng cách giúp giảm Acos, tăng Profit.
Module 8
Xây dựng và đăng ký thương hiệu tại USA.