15
Tháng Mười
presentation-3
Hội nghị Khách hàng Giới thiệu công ty Zon Beyond
7:00 sáng - 5:00 chiều
Số 121, Đường Nguyễn Văn Trường, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

Mô tả về Sự kiện Hội nghị Khách hàng Giới thiệu công ty ZonBeyond