Hướng Dẫn Đăng Kí Trademark tại US và Apply Brand vào Amazon Nhanh Nhất và Tối Ưu Chi Phí Nhất!

Hướng dẫn chi tiết cách chuẩn bị hồ sơ, hình ảnh sản phẩm, chọn ngách, chọn nơi đăng kí, ưu khuyết điểm của các cách đăng kí Trademark hiện tại ở thị trường Mỹ, cách khai báo hồ sơ để nộp Brand vào Amazon.

MỤC LỤC