Zon beyond Giúp Tạo Mới Và Kháng Cáo Thành Công 6 Tài Khoản Amazon Seller

 

Hôm nay là 1 ngày tuyệt vời!!!

Zon beyond giúp tạo mới và kháng cáo thành công 6 tài khoản Amazon Seller cho khách hàng và học viên, đều là những Seller chân chính, có tiềm năng, được Zon Beyond đào tạo bài bản để có thể cạnh tranh lành mạnh, công bằng trên vai người khổng lồ Amazon. Họ sẽ là một trong những người mang hàng Việt Nam chất lượng cao xuất khẩu sang US và các quốc gia khác, xây dựng thương hiệu Việt trên khắp thế giới, góp phần giúp cho bạn bè năm châu và các trang thương mại điện tử có cái nhìn thiện cảm với Seller Việt Nam và sản phẩm Việt Nam.

Chúc mừng các anh chị em đã nhận tài khoản hôm nay, có trường hợp đã chờ đợi hơn 1 năm rồi, giờ có tài khoản thì mừng muốn khóc….

Thay mặt tất cả, cảm ơn anh Jeff, cảm ơn team Amazon Global Selling!!! ???

MỤC LỤC